Een gezonde kijk op de ontwikkeling van kinderen

Over kleuteronderwijs – wat is er belangrijk?

In september 2016 vond een rondetafelgesprek plaats over het onderwijs aan jonge kinderen. Voor dit gesprek heb ik documenten voorbereid, die u hier kunt downloaden.

Vanwege mijn ‘deskundigheid op het gebied van leesrijpheid’ ben ik daar aangeschoven.

RTG Esther Meima _Vragen_OCW_en_Standpunten

RTG Esther Meima_Toelichting_Vragen_en_Standpunten

“Deskundig op het gebied van leesrijpheid”, dat ben ik niet zomaar geworden. Ik ben Ewald Vervaet meer dan dankbaar. Hij is al járen en járen bezig om de ontwikkeling van kinderen op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart te brengen. Dus is hij degene die allereerst deskundig is. Dankzij zijn enorme inzet kan heel Nederland deze deskundigheid trouwens vrij eenvoudig verkrijgen. Door zijn boeken, lezingen en door middel van de cursus De Leesontwikkeling deelt hij van zijn bevindingen. Die cursus raad ik natuurlijk iedereen aan. Klik hier voor de inhoud van en informatie over de Cursus De Leesontwikkeling van Ontdekkend Leren.

Zie voor meer over de ontwikkeling van jonge kinderen ook deze bladzijde op Vikta.nl! 

Bewust omgaan met leesrijpheid

Ik ben vooral enthousiast over het gemak waarmee kinderen kunnen leren lezen wanneer ze eraan toe zijn – en wat denkt u van het tempo: slechts 40 uren voor de basis! Er was een grote betrokkenheid bij de jonge lezertjes, voor zowel hun eigen werk als dat van klasgenoten. Daarnaast een goede concentratie ondanks allerlei speellawaai, toen ik werkte met Ontdekkend Leren Lezen.

Net als elke leerkracht wil ik zorgen voor een veilige speel-leeromgeving. Daar past het Ontdekkend Leren Lezen heel goed bij, mits op het goede moment gestart. Het is goed voor het welzijn, de competentiebeleving en de relaties onderling. Dat startmoment is heel gemakkelijk te bepalen door middel van een aantal proeven.

Vanaf dat ik twintig jaar geleden aan het werk ging, eerst bij kleuters en daarna in groep 3/4, merkte ik dat scholen en ook methodemakers goede bedoelingen hebben. Toch kon ik in mijn onderwijs niet altijd genoeg rekening houden met de specifieke behoeften van individuele kinderen op het gebied van lezen.
Zeven jaar geleden, weer in 1/2, werd ik geacht letters aan te bieden en soms zelfs aan te leren. Al gauw ondervond ik dat dat laatste helemaal niet vanzelf ging en dat het weinig resultaat opleverde in verhouding tot de inzet.

Ik breek daarom een lans voor aansluitend onderwijs met een flexibele start van het aanvankelijk lezen: uitgaande van het moment waarop het kind daar rijp voor is. Dat levert gelukkige kinderen, leerkrachten en -niet te vergeten- (groot-)ouders op.

Esther Meima

Over kleuteronderwijs,
op school én thuis

Inmiddels heeft praktisch ieder gezin met kinderen op school een cursus zij-instromer gekregen. Voor wie het interessant vindt heb ik hier e.e.a. op een rij gezet waar een kind in zijn of haar kleutertijd vooral mee bezig zal zijn (of zou moeten zijn – voor een gezonde ontspannen ontwikkeling).

Muziek, spel en beweging

Muziek, spel en beweging

Muziek

Klankoefeningen


Vormoefeningen

Waarnemen