Het Nederlandse basisonderwijs zonder?! basis

Basisonderwijs zonder basis/ Basisonderwijs met basisHet nieuwe boek van dr. Ewald Vervaet (april 2016) “laat zien dat en waarom het huidige basisonderwijs GEEN BASIS heeft: de aansturing van het basisonderwijs vanuit het officiële onderwijsbeleid van de regering en de controle door de Inspectie van het Onderwijs schieten ernstig tekort.”

Basisonderwijs MET basis
Basisonderwijs MET basis

Het is een keerboek.
De rode kant laat zien dat vooruitlopend onderwijs en de testpsychologie niet houdbaar zijn – zoals toegepast in de huidige praktijk. Het blauwe deel geeft een beeld van basisonderwijs dat wél wetenschappelijk verantwoord is, dit aan de hand van het wetenschappelijke inzicht in de psychologische ontwikkeling.

Hoofdstuk 11, het ene hoofdstuk in het blauw, was het eerste hoofdstuk dat ik las. Morgen beginnen met de aanbevelingen, zou ik zeggen. Geen aparte peuterspeelzaal en groep 1 en 2, maar een SPEELHUIS en opletten welke kinderen in welke fase zitten.

Jonge kinderen kunnen qua psychologische leeftijd nl. ingedeeld worden in fasen. Fase 11: jonge peuter, fase 12: oudere peuter, fase 13: kleuter, fase 14: schoolkind. En ja, ik merk het in mijn dagelijkse praktijk: kinderen in fase 14 kunnen heerlijk ontdekkend leren lezen. En wie nog niet in fase 14 is, daar genieten we gewoon nog even mee van waar ze mee bezig zijn. En ze krijgen GEEN verplichte letteroefeningen. Aansluitend onderwijs dus. Daar wordt niet alleen het kind, maar ook de leerkracht en zeker de ouders gelukkig van.

En daarbij klinkt het zo logisch wat ik lees in dit boek – volgens mij weet iedereen al dat het klopt wat je hier leest. Mijn ervaringen met Ontdekkend Leren Lezen mocht ik delen op een congres – en ook ik ben daar op mijn beurt weer geïnspireerd! Ben benieuwd wat dit voor de kleuters in Nederland gaat betekenen…

Kleuters in the picture :)

2016-03-10-wsk-motie-rog Goed bezig, die Werkgroep Kleuteronderwijs!

Voor wie de tekst op het fotootje hiernaast een snippertje te klein is, hier de tekst wat groter:

Motie kleuters
 
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
 
Constaterende dat kleuters in ons onderwijssysteem in toenemende mate worden benaderd als schoolkind in plaats van kleuter;
 
Overwegende dat overheden, schoolbesturen en methode ontwikkelaars regelmatig stimuleren om kleuters al formeel te laten leren, terwijl kleuterleerkrachten, ontwikkelingspsychologen en andere deskundigen waarschuwen voor nadelige effecten en pleiten voor voorwaardenscheppend onderwijs;
 
Verzoekt het kabinet om bij de vervolgstappen met betrekking tot curriculumontwikkeling die verband houden met kleuters, specifieke aandacht te geven aan hun ontwikkelingsfase, bijvoorbeeld door de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) daar bij te betrekken,
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Rog
Bisschop
Bruins