Karakter oefenen door het spreken van Gods Woord

Welkom in Ottoland!
Welkom in Ottoland, dus!

Afgelopen woensdagavond was ik erbij in Ottoland. Het ging het eigenlijk meer over Gods kracht en ons vertrouwen daarop in het algemeen dan specifiek over autisme (“waar ergens in de hersenen iets niet connect”).
De ogen van Annet stralen gewoon als ze over God spreekt. Dankbaarheid te over, want ze heeft een ander leven gekregen. En ze heeft karakter geoefend. Daarover gaf ze ons mee: duik in Het Woord, vraag niet zozeer of God misschien iets wil doen, dank Hem juist voor genezing (bijvoorbeeld). Als je je denken verandert, verandert je hele situatie.

Nog meer van Annet: “Verkeerde gedachten stuur je niet weg met gedachten, maar met Woord van God! Jouw hardop gesproken woorden van God, van leven, van waarheid zorgen voor nieuwe gedachten. Vecht terug!”

“Als je iets wilt ontvangen in geloof dan MOET je je zintuigen achter je laten. Het vraagt van jou een besluit om God volledig te vertrouwen.” (dit laatste naar Hebreeën 11:1)

“Waarom is het zo belangrijk om je geestelijke mens te voeden? Dat je je hart dagelijks vult met het woord van God? Door het te lezen of te luisteren, te spreken… Omdat een sterke geest het verschil is, wanneer jouw situatie in tijd van nood, ziekte of andere problemen om een uitkomst zoekt. Dan zal je vanuit jouw sterke, met Zijn woord vervulde geest, blijven staan en overwinnen.
Spreuken 18: 14 ‘De sterke geest van de mens ondersteunt hem in ziekte of problemen, maar met een zwakke en gebroken geest, wie kan zich staande houden of het verdragen?'”

Dus, bij dezen: er is nog zo’n soort avond, maar dan anders, volgende week. Zin in bemoediging (en wie weet ook aanmoediging)?
Speciaal voor vrouwen die het Woord kennen, leven en delen aldus Heleen de Groot (de gastvrouw), al mogen mannen ook meeluisteren ;), deze keer naar het verhaal van Monique van Bruggen.

Stuur een berichtje als je de leesbare uitnodiging wilt ontvangen!

En wat Annets verhaal betreft: hier vertelt ze er samen met haar man over, in het Engels. Of kijk op Facebook, Gospel Power House

Woorden van heelheid

Van zonsondergang gisteraHappy-Shavuot-The-Lord-Your-God-Will-Keep-His-Covenant-Of-Love-With-Youvond (zaterdag) tot zonsondergang vandaag (zondag) staat Shavoe’ot (Pinksteren) op de kalender.

De eerste keer, alweer vele jaren geleden, ontving Mozes de Tien Woorden – beschreven door God, met Zijn eigen vinger.
Later, na Jezus’ hemelvaart, wachtten zijn discipelen op de uitstorting van de Heilige Geest.
Hoe mooi is het dat die precies op het feest van Shavu’ot werd uitgestort!
Eerst Gods Woorden in steen, later dus de Heilige Geest die woorden van God in herinnering brengt. Gods Woorden in de harten van mensen!
Dat had Jezus al voorzegd natuurlijk, het staat in Johannes 14:26:  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,  Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Woorden van leven. Die maken verschil. Die maken heel. In jouw en mijn leven, hier en nu, dat zeker.

En bijvoorbeeld door middel van het Project Samuël van Schreeuw om leven en Bead Chaim: daarmee worden ongewenst zwangeren behalve met woorden van leven ook op weg geholpen met praktische zaken. In een interview van Jack van der Tang met Kees van Helden en Henk Versteeg via RadioIsraël.nl hoor je er meer over.

Met Toby Mac zeg ik: Speak life!

 

 

 

Bezorgdheid, klimmen en (leren) vallen

Best een uitdaging als je nog niet zo groot bent!
Best een uitdaging als je nog niet zulke lange armen en benen hebt!

Uit het nieuws begrijp ik dat de motoriek van kinderen achteruit gaat vergeleken met 30 jaar geleden. Het valt op dat er veel meer ongelukken bij de gymles gebeuren dan voorheen. En dat kinderen veel minder buiten spelen en dus minder ervaring opdoen met vallen. Valles wordt aangeraden.

Als er op elk schoolplein nu voldoende klimgelegenheid zou zijn én kinderen daar ruim de tijd voor krijgen om erop te spelen (en vanaf te vallen), dan zou dat verschil moeten maken.

Wat klimrekken betreft: die zijn vaak bezet, maar als bomen ook gebruikt zouden mogen worden… dat vinden ze vast helemaal geweldig. Vandaag bijvoorbeeld heb ik twee keer een héle grote glimlach gezien van een stel enthousiaste boomklimmers. Wat zullen papa en mama trots zijn, zeiden ze!