Kleuteronderwijs thuis

Help, de werkjes zijn op!

Hebben jullie dat ook al meegemaakt?  Een verzoek of de juf nog meer werkjes heeft voor de kleuter die nu thuis is, in verband met de sluiting van de scholen vanwege corona?

Vorige week hebben de kleuters voor drie weken werk meegekregen, waaronder ook activiteiten op papier. Maar sommige ouders meldden al na ruim een week dat ze door het werk heen zijn!

Blijkbaar zijn ze meteen aan van alles begonnen zonder de opdracht daarbij af te wachten. Wat een werklust!

Dat bracht ons op het idee de ouders een uitgebreidere kijk op kleuteronderwijs te geven. We geven vaker speelopdrachten. We nemen filmpjes op met bijvoorbeeld  spellessen met ballen of lessen waarin een materiaal verkend wordt.

Daardoor krijgen ouders meer inzicht is alles wat wij op een dag met de kleuters doen. Zo komen bijvoorbeeld het belang van spelen, zaken als scheuren en werken met klei extra in het zonnetje te staan.

Tot slot maken we de ouders deze weken attent op KLOSkennis.nl. Die brochures zijn prettig leesbaar en praktisch in het gebruik. De eerste ouders zijn inmiddels gestart met scheuropdrachten – tot groot plezier van de kinderen. En reken maar dat de juffen meegenieten, ook al is het op afstand ?

Meer lezen over de basis en inrichting van kleuteronderwijs?
Dat kan op een andere bladzijde van deze website en natuurlijk ook via de WSK.

Het Nederlandse basisonderwijs zonder?! basis

Basisonderwijs zonder basis/ Basisonderwijs met basisHet nieuwe boek van dr. Ewald Vervaet (april 2016) “laat zien dat en waarom het huidige basisonderwijs GEEN BASIS heeft: de aansturing van het basisonderwijs vanuit het officiële onderwijsbeleid van de regering en de controle door de Inspectie van het Onderwijs schieten ernstig tekort.”

Basisonderwijs MET basis
Basisonderwijs MET basis

Het is een keerboek.
De rode kant laat zien dat vooruitlopend onderwijs en de testpsychologie niet houdbaar zijn – zoals toegepast in de huidige praktijk. Het blauwe deel geeft een beeld van basisonderwijs dat wél wetenschappelijk verantwoord is, dit aan de hand van het wetenschappelijke inzicht in de psychologische ontwikkeling.

Hoofdstuk 11, het ene hoofdstuk in het blauw, was het eerste hoofdstuk dat ik las. Morgen beginnen met de aanbevelingen, zou ik zeggen. Geen aparte peuterspeelzaal en groep 1 en 2, maar een SPEELHUIS en opletten welke kinderen in welke fase zitten.

Jonge kinderen kunnen qua psychologische leeftijd nl. ingedeeld worden in fasen. Fase 11: jonge peuter, fase 12: oudere peuter, fase 13: kleuter, fase 14: schoolkind. En ja, ik merk het in mijn dagelijkse praktijk: kinderen in fase 14 kunnen heerlijk ontdekkend leren lezen. En wie nog niet in fase 14 is, daar genieten we gewoon nog even mee van waar ze mee bezig zijn. En ze krijgen GEEN verplichte letteroefeningen. Aansluitend onderwijs dus. Daar wordt niet alleen het kind, maar ook de leerkracht en zeker de ouders gelukkig van.

En daarbij klinkt het zo logisch wat ik lees in dit boek – volgens mij weet iedereen al dat het klopt wat je hier leest. Mijn ervaringen met Ontdekkend Leren Lezen mocht ik delen op een congres – en ook ik ben daar op mijn beurt weer geïnspireerd! Ben benieuwd wat dit voor de kleuters in Nederland gaat betekenen…

Kleuters in het onderwijs

100_0128De kleuter staat nogal onder druk, aldus steeds meer mensen die met kleuters in het onderwijs werken. Bij De Monitor hebben ze daar een programma over gemaakt.

“Rode draad in de reacties: Kinderen moeten op te jonge leeftijd al te schools leren en te veel kunnen. En dat kan volgens tipgevers tot stress en gedragsproblematiek bij kinderen leiden. We krijgen meerdere tips van kleuterjuffen die het zo oneens zijn met deze gang van zaken, dat ze afscheid nemen van hun beroep. Waar veel leerkrachten moeite mee hebben, zijn de kleuterlesmethodes waar ze van het schoolbestuur verplicht mee moeten werken. Het accent zou te veel liggen op taal en rekenen en er zouden te veel testmomenten zijn waar de kinderen aan moeten deelnemen. Wat betekent dat voor de kwaliteit van het onderwijs en uiteindelijk voor de kleuters? De Monitor zoekt het uit.”