Gezond eten, angst, anorexia?

ND 8 mrt 2016:
Maar liefst 40 procent van het aantal aanmeldingen bij klinieken voor eetstoornissen komt van kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Ziekenhuizen en klinieken lopen tegen hun grenzen aan; er is te weinig plek voor deze kinderen. kleurplaat-

De expert in dit verhaal, Annemarie van Bellegem van het AMC, geeft verschillende oorzaken aan, zoals prestatiedruk.  Maar ook de focus in de maatschappij op gezonde voeding speelt een grote rol. ‘Er is een angst ontstaan voor overgewicht.’  
Er komt naar voren dat wie te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt, vanzelf merkt (of niet, als je wat lichaamssignalen mist – wat op zich niet gek is, want hoe weet je nou waar je op moet letten) dat er een aantal processen on hold worden gezet. Het gaat dan om de groei, de botopbouw, de seksuele rijping van het kind en last but not least het brein.

Tijd voor onderwijs, zou je denken!
– Hoe werkt je lichaam?
– Hoe worden voedingsstoffen opgenomen?
– Hoe worden afvalstoffen opgeruimd?
– Wat kun je classificeren als gezond of juist minder gezond?

Bij dezen: VIKTA is beschikbaar voor onderwijs op een praktische, duidelijke en vriendelijke manier.
Door iedereen te begrijpen, ook door kinderen. Gewoon, back to the basics. Leve de Natuurlijke Hygiëne.

Kleuters in the picture :)

2016-03-10-wsk-motie-rog Goed bezig, die Werkgroep Kleuteronderwijs!

Voor wie de tekst op het fotootje hiernaast een snippertje te klein is, hier de tekst wat groter:

Motie kleuters
 
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
 
Constaterende dat kleuters in ons onderwijssysteem in toenemende mate worden benaderd als schoolkind in plaats van kleuter;
 
Overwegende dat overheden, schoolbesturen en methode ontwikkelaars regelmatig stimuleren om kleuters al formeel te laten leren, terwijl kleuterleerkrachten, ontwikkelingspsychologen en andere deskundigen waarschuwen voor nadelige effecten en pleiten voor voorwaardenscheppend onderwijs;
 
Verzoekt het kabinet om bij de vervolgstappen met betrekking tot curriculumontwikkeling die verband houden met kleuters, specifieke aandacht te geven aan hun ontwikkelingsfase, bijvoorbeeld door de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) daar bij te betrekken,
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Rog
Bisschop
Bruins

 

VVE werkt niet?

uit Klein mannetje Max VVVE, dat staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Zelf heb ik jaren terug ook zo’n cursus gevolgd, dus ik weet een beetje wat het inhoudt. Het was voor mij vooral om meer inzicht te krijgen in wat er gebeurt op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en wat kinderen dus al meekrijgen aan lesstof vóór ze starten op de basisschool als kleuter in groep 1.

In november 2015 was er al sprake van dat de opbrengsten van VVE werkelijk minimaal zijn. De vraag is natuurlijk: wát is dan onderzocht, hoe is dit gedaan en wat was dan de inhoud van dit VVE-onderwijs? In ieder geval kwam daarna een reactie van de minister, er is nu nieuw onderzoek gaande en de resultaten daarvan zijn voorlopig positief.

Eén reactie over de opbrengsten van VVE is volstrekt duidelijk en herkenbaar als we het hebben over wat nu goed onderwijs aan kleuters is:
” J van der Tas
4 dec 2015 10:39

De reden dat het niet lukt met dat VVE is omdat we een basisschool probleem proberen te weer leggen bij een vroeger stadium. Het lastige is nu dat we er keihard tegen aanlopen dat deze doelgroep helemaal nog niet toe is aan dit soort prestatie eisen. Simpelweg omdat hun brein helemaal nog niet dusdanig is ontwikkeld dat ze dit soort dingen en verwachtingpatronen kunnen begrijpen. Er is namelijk een reden waarom we pas op de basisschool met bepaalde items zoals rekenen en schrijven beginnen en die is niet omdat het op het dagverblijf niet zou kunnen maar vanwege de leeftijd en dus de ontwikkeling. Dit zijn keiharde feiten die we 30 jaar geleden ook al wisten en die keihard wetenschappelijk zijn gefundeerd.
Het wordt gewoon tijd dat het ministerie net zo stellig zijn verlies neemt als dat ze het proberen te redden. En dat hele idee van voorschoolse educatie in de prullenbak gooien.”
– Wat moet ik hier nog aan toevoegen?