Woorden van heelheid

Van zonsondergang gisteraHappy-Shavuot-The-Lord-Your-God-Will-Keep-His-Covenant-Of-Love-With-Youvond (zaterdag) tot zonsondergang vandaag (zondag) staat Shavoe’ot (Pinksteren) op de kalender.

De eerste keer, alweer vele jaren geleden, ontving Mozes de Tien Woorden – beschreven door God, met Zijn eigen vinger.
Later, na Jezus’ hemelvaart, wachtten zijn discipelen op de uitstorting van de Heilige Geest.
Hoe mooi is het dat die precies op het feest van Shavu’ot werd uitgestort!
Eerst Gods Woorden in steen, later dus de Heilige Geest die woorden van God in herinnering brengt. Gods Woorden in de harten van mensen!
Dat had Jezus al voorzegd natuurlijk, het staat in Johannes 14:26:  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,  Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Woorden van leven. Die maken verschil. Die maken heel. In jouw en mijn leven, hier en nu, dat zeker.

En bijvoorbeeld door middel van het Project Samuël van Schreeuw om leven en Bead Chaim: daarmee worden ongewenst zwangeren behalve met woorden van leven ook op weg geholpen met praktische zaken. In een interview van Jack van der Tang met Kees van Helden en Henk Versteeg via RadioIsraël.nl hoor je er meer over.

Met Toby Mac zeg ik: Speak life!

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *